70 årene

Det var mens familien Rød bodde på Jar i Bærum rett utenfor Oslo at det stod i avisen en dag i oktober 1970 at en bedrift ved navnet Ferdigmat var til salgs i Arendal.

Karl Fredrik Rød, som hadde erfaringer fra forskjellige bedrifter både på Østlandet og på Sunnmøret, flyttet med sin familiene ned til Arendal for å overta Ferdigmat bedriften som den gang holdt til i et lokale på 60 m2. som pølsemaker

Den 5. januar 1971 overtok han driften med å produsere komper. Catering driften ble lagt ned og utvikling av fiske kake resepter ble påbegynt. Med nye produkter øker salget og lokalet ble fort for lite. I august samme år blir kjøkkenet på Hove Leieren (Militærleieren på Tromøya) leid og høsten 1971 ble Torungen AS kontaktet. Torungen AS ble etablert i 1946 og hadde sin spesialitet innenfor pillede reker. Torungen AS hentet alle sine råvarer fra kysten utenfor, være seg reker, makrell, lyr og sei. De produsente også fiskekaker og fiskepudding.

I februar 1972 overtok Ferdigmat AS Torungen sine produkter og navn og siden da eid varemerket Torungen.

Adresseinformasjon

Ferdigmat AS

Holmen 6

4842 ArendalTel: +47 37 01 51 66

post@torungen.no

Torungen

Torungen er vårt merke på Den Gode Maten fra Sørlandet. Den skal bidra til økt forbruk og økt lønnsomhet gjennom Ferdigmat sin industrielle kunnskap, tenking og produksjon.

Torungen er vårt lokale merke for den gode hjemmelagde maten vår her på Sørlandet!
 

Den gode maten fra Sørlandet