Torungen Fyr

Torungen er navnet på seilingsmerkene og veiviserne våre her i Arendal, som i generasjoner har vist vei i alle slags vær, ut til havet og hjem fra havet. Vi er stolte av fyrene våre og skal gjøre vårt beste for at vi ivaretar de store symbolverdiene Lille og Store Torungen Fyr innehar hos oss alle.

Vi har alle som kommer fra Arendal et forhold til fyrene Store og Lille Torungen.  Tåkesignalene ble innføringen i 1897 og alle som bor i Arendals området kjenner til den den karakeristiske lyden som kom når det var tåke. I dag er det kun lys signal.
Store og Lille Torungen fyr ble bygd samtidig i 1844. Man måtte bygge to fyr for at de sjøfarende skulle kunne skille Torungen fra Jomfruland og Oksøy fyr som begge hadde et lys. Navnene på fyrene kommer fra navnene på øyene de står på. Begge fyrene er fredet etter kulturminneloven.

Lille Torungen ble nedlagt i 1914 og alle bygningene, med unntak av tårnet og oljebua, ble revet eller flyttet. Samtidig ble det gamle tårnet på Store Torungen erstattet av et nytt tårn i støpejern. Tårnet er 34,3 m høyt. Det har vært en metrologisk målestasjon på øya siden 1914, i senere år har denne blitt automatisert. På øya er det spor etter mindre jordbruksdrift bestående av kuer, griser, noen høner og en kjøkkenhage. I dag er det kun sauer som beiter på øya.

 

Adresseinformasjon

Ferdigmat AS

Holmen 6

4842 ArendalTel: +47 37 01 51 66

post@torungen.no