Om Torungen

Varemerket Torungen eies av Ferdigmat AS og representerer den gode, kortreiste maten fra vårt nærmiljø og den lange mattradisjonen på Sørlandet. Vi har som ellers i landet vår matkultur, vår mat og våre tradisjoner. Råvarene henter vi fra havet like utenfor og landet rundt hos oss her i Arendal.Vår erfaring som matprodusent er industriell og har sterke relasjoner til det lokale fiskeri og landbruk, og markedet vårt kjenner oss som produsent av hverdagsmat og tradisjonskost.

Kompene våre er viden kjent, lapskausen likeså, og fiskematen har gitt oss mange venner selv langt utenfor vårt hjemmemarked.Vi i Ferdigmat AS stiller store krav til råvarene, tilbereding, utstyr og kompetanse.

Maten vår distribueres gjennom eget utsalg og anerkjente matvarekjeder i Agder, Vestfold og Telemark. Vi er og leverandør til ulike institusjoner innen storhusholdning og det norske forsvaret.Torungen som varemerke skal fokusere på opphavet og kvaliteten på råvarene.

Torungen er navnet på seilingsmerkene og veiviserne våre her i Arendal, som i generasjoner har vist vei i all slags vær, ut til havet og hjem fra havet. Vi er stolte av fyrene våre og skal gjøre vårt beste for at vi ivaretar den symbolverdien Lille og Store Torungen Fyr innehar hos oss alle.

Vår historie

Ferdigmat AS og Torungens historie startet i 1971

Ansatte

Vi er mange engasjerte ansatte i Ferdigmat AS

Torungen Fyr

Torungen er navnet på seilingsmerkene og veiviserne våre her i Arendal. Store og Lille Torungen fyr ble bygd samtidig i 1844.